Voapetraka ara-pombam-piangonana ny Mpitandrina RAVELOSOA Mickaël

Nisandratra ny voninahitr’Andriamanitra, izany no azo amintinana ny fandraisan-tànana sy fametrahana araky ny fombam-piangonana ny Mpitandrina RAVELOSOA Andriamamonjy Nomenjanahary Mickaël ny Alakamisy 18 febroary 2021 lasa teo, izay nanomboka tamin’ny 9 ora sy sasany maraina teto amin’ny fiangonana FJKM Katedraly Analakely. Tao anatin’ny tetiandron’ny fiangonana FJKM Katedraly Analakely io andro io izay teo ambany fiahian’ny […]