Fahamasinana ara-panahy, ara-toetra sy ara-pitondran-tena – I Kort 5, 1-5

Alahady 15 septambra 20191/ Fahamasinana ara-pinoana sy ara-panahy : ny fanompoana dia hatao amin’ny finoana sy fandresen-dahatra ny famonjena vitan’i Jesoa kristy. Ny olona mahafantatra izay inoany no manana fahamasinam-pinoana2/ Fahamasinana ara-toetra : ny finoana hanananao dia miseho amin’ny fifandraisana amin’ny hafa. Mpandrindra fihavanana amin’izay miady aminao ianao.3/ Fahamasinana ara-pitondran-tena :tsy maintsy mahafola-tena izay nantsoin’ny […]