TORITENY

MOFON’AINA

PERIKOPA 

Jona : MAMPANJAKA NY FAHEFANY NY TOMPO

Nom. 11. 16-25 | Jao. 20. 19-23 | Asa. 4. 27-31

2Tan. 20. 5-9 | Lio. 6. 1-5 | 2Kor. 10. 1-11

Hab. 2. 15-17 | Mat. 9. 1-8 | Apo. 12. 7-12

2Tan. 13. 4-18 | Mat. 24. 15-28 | Efe. 1. 15-23