ALAHADY 03 desambra 2023

Raha tena nandray ny Filazantsara

Nihaona tamin’i Jesoa Velona dia ny tenin’Andriamanitra – nampibebahany – novainy ny tantaram-piainanao ary manahaka ny fiainany

PERIKOPA 

Febroary : MAMPITANDRINA AMIN'NY DIDINY ANDRIAMANITRA

Eks. 20. 1-17 | Mat. 19. 16-19 | 1Jao. 2. 3-11

Eze. 11. 17-21 | Mat. 5. 17-20 | 1Tes. 4. 1-8

Jos. 22. 1-5 | Lio. 15. 25-32 | Jak. 2. 8-13

Dan. 9. 4-14 | Mat. 15. 1-9 | Apo. 12. 13 – 13. 1a