ALAHADY PENTEKOSTA  28 MAI 2023

HAFATRA PENTEKOSTA

AZA MANDEHA IRERY : tsy maintsy hisy ny fahavalo sy fahasahiranana fa ny fiombonana @ Fanahy Masina no hahampandresy anao

SAHIA MIJORO HO VAVOLOMBELONA

TORITENY

PERIKOPA 

May : ANDRIAMANITRA MIASA NY FANAHY MASINA

1Mpa. 3. 16-28 | Jao. 14. 25-26 | 1Jao. 4. 1-3

1Tan. 12. 16-18 | Mar. 12. 35-37 | Rom. 8. 14-17

Sal. 11. 1-7 | Mar. 16. 19-20 | Efe. 4. 1-10

Neh. 9. 29-31 | Lio. 12. 8-12 | 1Kor. 6. 9-11

Joe. 3. 1-5 | Jao. 15. 26-27 | Asa. 2. 1-13