TORITENY

SEKOLIN’NY FIANAKAVIANA

PERIKOPA 

Janoary : MAHARITRA TSY MIOVA NY TOMPO

Sal. 102. 23-28 | Jao. 1. 14-18 | 1Jao. 2. 15-17

Isa. 41. 1-7 | Mat. 14. 24-36 | 1Jao. 1. 5-10

Deo. 7. 6-11 | Mar. 12. 28-34 | Jak. 1. 16-21

Isa. 46. 3-7 | Jao. 8. 52-59 | Rom. 11. 25-32

Mal. 3. 1-6 | Jao. 6. 22-27 | Heb. 7. 20-28

Lev. 14. 1-9 | Lio. 5. 12-16 | 1Jao. 3. 1-6