ALAHADY 29 oktobra 2023

Raha tena nandray ny Filazantsara

Nihaona tamin’i Jesoa Velona dia ny tenin’Andriamanitra – nampibebahany – novainy ny tantaram-piainanao ary manahaka ny fiainany

PERIKOPA 

Desambra : ANKALAZAO NY MPAMONJY

1Tan. 16. 4-14 | Jao. 17. 1-5 | Asa. 13. 44-48

Sal. 8. 1-9 | Mat. 21. 15-17 | Heb. 2. 10-18

2Sam. 22. 47-51 | Mat. 5. 13-16 | Rom. 15. 7-12

Sal. 113. 1-9 | Lio. 1. 46-56 | Rom. 11. 33-36

Isa 11. 1-10 | Mat. 2. 1-12 | Gal. 4. 1-7

Isa 26. 11-15 | Jao. 4. 12-14 | Efe. 1. 1-6