FOTOAM-PIVAVAHANA 12 martsa 2023

President Of FJKM's messages

1 – Act according to the Word of God

2 – Speak according to the Word of God

3 – Never stand against the Word of God

PERIKOPA 

Aprily : NY HERIN'NY FITSANGANAN'NY TOMPO

Zef. 3. 14-20 | Lio. 24. 1-12 | Apo. 7. 9-12

Hos. 6. 1-3 | Lio. 24. 1-12 | Fil. 3. 1-11

2Mpa. 13. 20-21 | Mat. 27. 50-13 | Asa. 10. 34-43

Eks. 3. 1-6 | Lio. 20. 27-40 | Efe. 2. 1-7

Dan. 12. 8-13 | Jao. 21. 15-19 | 1Kor. 15. 42-49