TORITENY

MOFON’AINA

PERIKOPA 

Aogositra : MIORENA AMIN'NY ASA TSARA

Deo. 15. 7-11 | Mat. 6. 1-4 | Efe. 2. 8-10

Sal. 31. 1-8 | Mat. 21. 33-46 | Asa. 7. 51 – 8.1

Oha. 14. 22-27 | Lio. 18. 18-30 | 2Kor. 9. 6-15

Mik. 6. 6-8 | Mar. 12. 41-44 | Fil. 1. 1-11

2Sam. 9. 1-13 | Lio. 6. 27-36 | Heb. 10. 19-25