Fiainam-piangonana

FANISANA 2022

« …fa mifalia, satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo » Lioka 10, 20b« ..Izay ahazoan’ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany

Tohiny »

FAMPIANARANA

NY TEOLOJIA

Fahafantarana ny momba an’Andriamanitra sy ny fiasany amin’ny alalan’ny Soratra Masina

TORITENY

PERIKOPA 

Oktobra : HAVAOZY NY FANOMPOAN'NY FIANGONANA

Isa. 29. 13-24 | Mar. 7. 1-13 | 2Kor. 5. 11-21

Deo. 13. 7-12 | Lio. 14. 12-14 | 2Kor. 4. 1-6

Mal. 3. 13-24 | Lio. 2. 36-38 | Rom. 7. 5-13

2Tan. 15. 8-19 | Mat. 5. 21-26 | 1Pet. 4. 7-11

2Mpan. 23. 4-15 | Lio. 14. 25-35 | Gal. 4. 8-20