FOTOAM-PIVAVAHANA 01 JANOARY 2023

HAFATRA 2023

1-Te-hihaona aminao isan’andro ny Tompo amin’ny alalan’ny Teniny

2-Te-hanavao anao isan’andro ny Tompo rehefa hahazo hery sy fahefana avy amin’ny Teniny

3 – Te-hanome fiainana ho anao ny Tompo amin’ny alalan’ny Teniny

TORITENY

PERIKOPA 

Janoary : MPAHARY IZAO REHETRA IZAO NY TOMPO

Gen. 2. 4-17 | Jao. 1. 1-5 | Kol. 1. 15-20

Isa. 45. 9-13 | Mat. 14. 13-23 | Rom. 9. 19-26

Sal. 33. 4-11 | Mat. 11. 25-27 | Apo. 4. 9-11

Jer. 10. 6-13 | Jao. 17. 20-26 | Asa. 17. 22-31

Isa. 65. 17-21 | Lio. 17. 11-19 | Apo. 22. 1-5