ALAHADY 30 Jolay 2023

Raha tena nandray ny Filazantsara

Nihaona tamin’i Jesoa Velona dia ny tenin’Andriamanitra – nampibebahany – novainy ny tantaram-piainanao ary manahaka ny fiainany

PERIKOPA 

Aogositra : MIJOROA AMIN'NY FINOANA

1Sam. 17. 31-37 | Jao. 16. 25-33 | Heb. 10. 35-39

Mpits. 16. 22-31 | Jao. 12. 23-33 | 2Kor. 1. 8-11

Eks. 17. 8-16 | Mat. 6. 25-34 | 1Tes. 3. 1-5

2Mpa. 18. 1-8 | Mat. 9. 20-22 | Tit. 1. 10-16