NY FANEKENA

Raha tena nandray ny Filazantsara

Nihaona tamin’i Jesoa Velona dia ny tenin’Andriamanitra – nampibebahany – novainy ny tantaram-piainanao ary manahaka ny fiainany

FANOMPOAM- PIVAVAHANA ALAHADY

FANOMPOAM-PIVAVAHANA ALAHADY

PERIKOPA 

Aprily : MANAZAVA NY MPINO NY TOMPO

Eks. 13. 17-22 | Jao. 21. 1-14 | Asa. 26. 12-18

Sal. 43. 1-5 | Jao. 20. 11-18 | Tit. 2. 1-5

Isa. 60. 18-22 | Lio. 11. 33-36 | Efe. 5. 8-14

Gen. 21. 12-21 | Mat. 19. 13-15 | Heb. 12. 7-11