TORITENY

SEKOLIN’NY FIANAKAVIANA

PERIKOPA 

Septambra : MIORENA AO AMIN'NY TOMPO AMIN'NY BATISA

Gen. 17. 9-14 | Lio. 3. 21-22 | Asa. 10. 44-48

Sal. 51. 1-12 | Mar. 16. 14-18 | 1Pet. 3. 18 – 22

Nom. 8. 5-12 | Mat. 3. 5-12 | Asa. 8. 34-40

Nom. 31. 21-24 | Lio. 12. 49-53 | 1Kor. 10. 1-5