TORITENY

MOFON’AINA

PERIKOPA 

Mey : MANAVAO NY FANAHY MASINA

Isa. 32. 9-20 | Jao. 4. 19-24 | Tit. 3. 3-7

Deo. 34. 5-12 | Jao. 7. 37-44 | Asa. 19. 1-7

Eks. 35. 30-35 | Mar. 1. 1-8 | 1Kor. 2. 12-16

Eze. 37. 1-14 | Jao. 3. 31-36 | Gal. 5. 16-26

Gen. 5. 18-24 | Lio. 24. 50-53 | Kol. 3. 1-11

Sal. 104. 24-35 | Lio. 11. 9-13 | 2Tes. 2. 1-12