ZAVA-MAHADOMELINA : DINGANA 14 NY ZANAKA ADALA

FILAM-BANINY (Lioka 15, 12) : fiantombohan’ny fikorontanana eo amin’ny fiaraha-monina. Mahatsiaro tsy afa-po, manome tsiny ny hafa. Foana ny acceptation de soi ka mamorona endrika vaovao.