DINIK’ASA TAONA 2020 NIARAHAN’NY SAMPANA, SAMPAN’ASA ARY FIKAMBANANA (S.Sa.F)

Tontosa ny sabotsy 16 novambra 2019 teo teny amin’ny Centre de Formation Jirama eny Ambohimanambola ny fisintonan’ny sampana, sampan’asa ary fikambanana eto amin’ny FJKM Katedraly Analakely, ka telo ambin’ny folo no isan’izy ireo. Ny Biraon’ny Fiangonana izay notarihin’ny Mpitandrina RAVELOSOA Mickael no nitarika ny fotoana izay natombokatamin’ny 9 ora maraina.