Ny Fiomanana amin’ny fiavin’ny Tompo Mat 16. 24-28

Toriteny Alahady 24 Novambra 2019 Matio 16 And.27 « fa ho avy ny Zanak’olona amin’ny vonihahitry ny Rainy, mbanin’ny anjeliny, dia hamaly ny olona rehetra araka ny nataony. » IZAY REHETRA TE HANARADIA AN’I JESOA » 1) Aoka izy handà ny tenany 2) Aoka hitondra ny Hazo Fijaliana Fa ho avy hitsara antsika ny Tompo, […]