HAFATRY NY FILOHAN’NY FJKM – TAONA 2020

Ny Filohan’ny FJKM, mamangy  antsika rehetra amin’ny Anaran’i JESOA KRISTY, amin’izao Taona Vaovao 2020 izao: “I JESOA KRISTY NO TSY MIOVA OMALY SY ANIO ARY MANDRAKIZAY! Koa AZA MENATRA NY HO VAVOLOMBELON’NY TOMPONTSIKA! DIA MIORENA TSARA, AZA MIOVA!”