ALAHADIN’NY MPITANDRINA 2020

Nankalazaina ny Alahady 04 oktobra 2020 lasa teo ny Alahadin’ny Mpitandrina ka nandritra ny fidirana anankiroa, dia ny tamin’ny 6 ora sy sasany ary ny tamin’ny 9 ora sy sasany no nanaovana izany. Toy  ny fandaminana isan-taona dia ny Biraon’ny fiangonana no nandray an-tànana ny vavaka sy ny vakiteny izay narahina lahateny fohy. Araka ny […]