FANDALINANA BAIBOLY

Misy karazany roa ny fomba fandalinana ny Baiboly :• Ny tena samirery• Fiaraha-mandinika miarakaFANAMARIHANAJAONA 5. 39-40 : «Dinihinareo ny Soratra Masina, satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara Ahy. Kanefa tsy mety manatona Ahy hianareo hanananareo fiainana. »