FANISANA 2022

« …fa mifalia, satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo » Lioka 10, 20b« ..Izay ahazoan’ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany anarana.. » Efesiana 3, 15