Tafatsangana ny Biraon’ny Taranaka sy Zanaka am-pielezana

Tontosa ny alahady voalohany tamin’ny volana aogositra 2023 ny fitrotroana am-bavaka ny taranaka sy ny zanaka am-pielezana teto anivon’ny fitandremana Katedraly Analakely. Novelabelarin’ny filohan’ny fikambanana ny vinavinan’asa mandritra ny taom-piasana manaraka. Mba tsy ho tompon-trano mihono isika dia taterina amintsika etoana ny andinindininy.