FIFANINANA LOGO SY HIRA FANEVA : FAHA-140 TAONA NY SEKOLY ALAHADY

‘’Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo’’Ho fanomanana ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 140 taonan’ny Sampana Sekoly Alahady eto amin’ny Katedraly Analakely , ny Komitin’ny fankalazàna dia mampanao fifaninanana Hira Faneva sy Sary Famantarana(Na logo).