Ny Rafitra sy ny Fitsipika ary Fomba Fitondrana eo anivon’ny Fiangonana FJKM

Maromaro amintsika mpino FJKM no tsy mahalala ny rafitra sy ny fitsipika ary fomba fitondrana eo anivon’ny fiangonana FJKM amin’ilay Presbyteriana Synodaly PRESBYTERIANA SYNODALY (Fintinina tsotsotra)Fampahafantarana kely: Endri-pandaminana Presbyteriana Synodaly no tapaky ny Synoda Lehibe Voalohany nanorenana ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara (F.J.K.M.) tany Toamasina tamin’ny Aogositra 1968 ary dia mbola voarakitra ao amin’ny […]

Ny Protestantisma

FampahatsiahivanaNy FJKM dia Fiangonana « Réformé », protestanta, teraka avy amin’ny fanitsiam-pivavahana (Réforme) niseho tany Eoropa 500 taona lasa izay.I Martin Luther no nanomboka izany fanitsiana izany rehefa nahita fa maro ireo fampianaran’ny fiangonana katôlika no tsy mifanaraka amin’ny Soratra Masina. Fa i Jean Calvin kosa no loharano nipoiran’ny Fiangonana « Réformé ». Ireto avy […]