Fandraisan-tànana ny Mpitandrina

Taorian’ny roa taona niasàna teto amin’ny FJKM Katedraly Analakely dia hiroso amin’ny fandraisan-tànana ny Mpitandrina RAVELOSOA Andriamamonjy Nomenjanahary Mickaël sy ny ankohonany ny fiangonana FJKM Katedraly Analakely.

Miorena tsara – Mahereza tsara – Miasà tsara

Fandraisam-pitenenana nataon’ny Mpitandrina Irako Andriamahazosoa Ammi, Filohan’ny FJKM, Alahady 17 janoary 2021, Antsonjombe. 1- Miarahaba ny tsirairay nomen’ny Tompo taona vaovao 2- Mbola tsy lasa ny coronavirus ka mila mitandrina isika @ fanarahana fepetra, indrindra ny arovava sy orona sy ny elanelana (mizara aina mantsy ny fiangonana fa tsy sanatria aretina) 3- Isaorana ny Tompo […]